Platform as a Service – Windows

Virtual Machine as a Service is een PaaS dienst waarbij een Afnemer naast de onderliggende Cloud-infrastructuur, ook de virtuele machine (VM), het daarop geïnstalleerd besturingssysteem, antivirus- en backup agents, als een door ODC-Noord beheerd geheel afneemt.

ODC-Noord zorgt dan voor de patching van het OS, het up-to-date zijn van de AV-software en files, de back-up en de monitoring en logging.

De Afnemer kan op het platform zelf applicaties in zetten en uit voeren. Het beheer over die applicaties wordt door de Afnemer dan zelf gedaan.

In en na overleg is het mogelijk om “plus-diensten af te nemen” bijvoorbeeld om configuratie- en beheer werkzaamheden door ODC-Noord uit te laten voeren als de Afnemer niet over de benodigde kennis en kunde beschikt om een service zelfstandig te configureren en te beheren.