Platform as a Service – Linux

Gebaseerd op het besturingssysteem Linux biedt ODC-Noord standaard Opensource componenten aan. Stel je eigen omgeving en functionaliteit samen op basis van deze standaard componenten of maak gebruik van de door ODC-Noord samengestelde platform diensten ‘Datascience as a Service’ en ‘Performancetest as a Service’. Gebruik hiervoor de API of het selfservice portaal die hiervoor beschikbaar wordt gesteld.

Sleuteleigenschappen van de op Linux gebaseerde Paas dienstverlening zijn API gedreven, geautomatiseerd en volledig beheerd aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Met één aanroep een Elastic, Logstash, Kibana (ELK) cluster beschikbaar stellen. Hierbij ontzorgt ODC-Noord de klant als het gaat om onder andere:
  • Het beschikbaar houden van de dienst door het installeren van noodzakelijke Operating System en ELK (security)patches, updates en releases;
  • het veiligstellen van de configuratie- en logdata.
 • Met één aanroep eigen python, java php of html/css applicaties beschikbaarstellen;
 • Een eigen samengestelde datascience omgeving met SQL/NoSQL databases, Rstudio, Shiny Server, Anaconda en Jupyterhub.

Geleverde componenten o.a.:

 • Postgres, PostGIS, MariaDB
 • Java-jre/jdk deployments, Python deployments
 • Apache, Haproxy
 • R-studio, Shiny Server, Jupyterhub
 • Jenkins, Nexus, Gitlab (community edition)
 • RabbitMQ, Elastic, Logstash, Kibana
 • OpenLDAP, OpenVPN, StrongSwan (site2site)

Voorbeeldtoepassingen van het PaaS Linux platform:

Datascience as a Service

 • Met beheerdersportaal om R-packages op de omgeving beschikbaar te maken.
 • Self service gebruikersbeheer.
 • Maak je analyse met R, Python, Scalar.
 • Interactieve data analyse.

Geleverde componenten:

 • Postgres, PostGIS, MariaDB
 • Java-jre/jdk deployments, Python deployments
 • Apache, Haproxy
 • R-studio, Shiny Server, Jupyterhub
 • Jenkins, Nexus, Gitlab (community edition)
 • RabbitMQ,Elastic, Kibana, Logstash
 • OpenLDAP, OpenVPN, StrongSwan (site2site)

Performancetest as a Service

 • Test je webapplicaties en websites om vast te stellen of de verwachte load geen problemen oplevert.
 • Eigen portaal
 • Resultaten dashboard per test beschikbaar.