Platform as a Service

Al snel na de introductie van de IaaS dienstverlening is ODC-Noord zich gaan focussen op PaaS. Inmiddels kent deze vorm al meer dan 40 verschillende diensten, bestaande uit losse componenten en samengestelde platformen.

Binnen ODC-Noord is de PaaS dienstverlening onderverdeeld in PaaS Linux en PaaS Windows. Het onderscheid wordt gemaakt op basis van het besturingssysteem. Zo is het voor zowel Linux als Windows mogelijk om automatisch systemen uit te rollen en te voorzien van vooraf geselecteerde componenten.

Paas Linux

Binnen PaaS linux is hiervoor een Self Service Portaal ontwikkeld waarmee systemen samengesteld kunnen worden. Daarnaast is het mogelijk om systemen rechtstreeks via een API aan te maken. Enkele component voorbeelden voor PaaS Linux zijn Gitlab, Elastic, RabbitMQ, MariaDB, Haproxy, PostgreSQL en daarnaast nog tientallen andere componenten.

PaaS Windows

Voor PaaS Windows zijn o.a. Microsoft Windows, Active Directory, DNS, IIS en SQL Server beschikbaar. Deze componenten kunnen afzonderlijk of gecombineerd op Virtuele machines worden geinstalleerd. Door de grote mate van flexibiliteit in het uitrollen van systemen is het mogelijk om samengestelde platformdiensten aan te bieden.

Samengestelde platformen

ODC-Noord biedt naast de bovengenoemde componenten ook een drietal volledige platformdiensten aan voor de Rijksoverheid. Deze platformdiensten zijn ontstaan vanuit een klantbehoefte en leveren een al samengestelde set aan componenten welke gezamenlijk in een behoefte kunnen voorzien.

Quattro: software delivery pipeline as a service

Dit is een samengesteld platform op basis van Kubernetes, Docker, Gitlab, Nexus en Keycloak waarbij het voorbrengingsproces (Ontwikkelen, testen, accepteren en het naar productie brengen) van een webapplicatie en webservice is vorm gegeven.

> Meer informatie over onze Quattro dienst

Data Science as a Service

Op basis van componenten R studio, Shiny Server, Anaconda, PostGIS en PostgreSQL

Performance Test as a Service

Test je webapplicaties en websites om vast te stellen of de verwachte load geen problemen oplevert.

Grafiek monitoring

PaaS Linux

Gebaseerd op het besturingssysteem Linux biedt ODC-Noord standaard Opensource componenten aan. Stel je eigen omgeving en functionaliteit samen op basis van deze standaard componenten.

Viruscan, logging, monitoring en back-up

PaaS Windows

Gebaseerd op het besturingssysteem Windows biedt ODC-Noord standaard Opensource componenten aan. Stel je eigen omgeving en functionaliteit samen op basis van deze standaard componenten.