Historie ODC-Noord

ODC-Noord is ontstaan in 2010, direct na de eerste aankondiging van het willen terugbrengen van het aantal rekencentra binnen de Rijksoverheid. Vanuit de samenwerking tussen Provincie Groningen, gemeente Groningen, DUO en RDW ontstond de mogelijkheid om één van de overheidsdatacenter in het Noorden te positioneren.

Organisatie

Het programma Compacte Rijksdienst voorziet in maximaal vier overheidsdatacentra in Nederland. ODC-Noord is als één van de eersten gerealiseerd. Op 23 september 2013 is het ODC-Noord officieel geopend door de Commissaris van de Koning Max van den Berg.

De initiële deelnemers aan ODC-Noord zijn: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Centraal Justitieel Incasso Bureau, Dienst Uitvoering Onderwijs, Rijksdienst voor Wegverkeer, De Rechtspraak, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, Ministerie van Economische Zaken en Gemeente Groningen.

Oprichters van ODC-Noord

De realisatie van het datacenter is het resultaat van de samenwerking tussen de deelnemers in ODC-Noord en KPN waarbij het gebouw en de infrastructuur zijn geleverd door KPN. Gezamenlijk hebben zij het complexe proces van de bouw en inrichting van het datacenter ODC-Noord in goede banen weten te leiden.

ODC-Noord is onderdeel van de Shared Service Organisatie Noord (SSO-Noord) en biedt op dit moment zowel housing- (HaaS) als hostingdiensten (IaaS, PaaS en SaaS). SSO-Noord is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Techniek

Bij de oprichting van ODC-Noord is gestart met het leveren van housing dienstverlening op basis van een generieke datacenter architectuur. Hiermee is er standaardisatie en eenvoud in de dienstverlening aangebracht. Dit heeft als voorbeeld kunnen dienen voor collega ODC’s. Bij de start waren er 128 Rack-posities bezet, inmiddels zijn er in 2020 ongeveer 650 Rack-posities voor/door afnemers in gebruik genomen.

Naast de housing-diensten, zijn we in 2014 begonnen met de invulling van hosting. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft ODC-Noord als eerste gevraagd een landingsplatform voor haar BTO’s (Business Toepassingen) te maken. Na een marktonderzoek is de keuze gevallen op een oplossing op basis van ‘OpenStack’. Sinds 2015 is de OpenStack worden de BTO’s van OCW via OpenStack aangeboden. Om deze OpenStack omgeving van een storage te voorzien is er een selectie uitgevoerd en is de hosting dienstverlening aangevuld met Ceph-storage. In de jaren die volgen zijn er meerdere nieuwe afnemers geland op de OpenStack en Ceph omgeving. Hierdoor is naast Housing, ook Hosting één van de peilers binnen de dienstverlening van ODC-Noord geworden.

Met Housing als HaaS en Hosting als IaaS dienstverlening krijgt het dienstenportfolio van ODC-Noord meer vorm. Hiermee is de basis voor vele afnemers gelegd en komen er verzoeken voor aanvullende dienstverlening in de vorm van Platform en Software dienstverlening. PaaS en SaaS dienstverlening worden als aanvullende diensten ten opzichte van de OpenStack basis geleverd. Hiermee worden afnemers ontzorgd in Life Cycle Management op functionaliteit doordat ODC-Noord deze verantwoordelijkheid overneemt.

Sinds 2018 zetten we ook vol in op Kubernetes container-technologie gebaseerd op Openshift, variërend van een volledige CD/CI-pipeline met ons Quattro-platform tot een Openshift Kubernetes Engine.