Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijke pijler van ODC-Noord. Dat vertalen we zowel in het gebouw als ook in onze manier van werken en de gebruikte materialen.

Duurzaamheid is een van de belangrijke speerpunten voor ODC-Noord.

594553-vmw-zero-carbon-commtted_graphic-only.png


ODC-Noord geeft hier op verschillende manieren inhoud aan:

 • 100% groene stroom
  De datacenters van ODC-Noord draaien nu al voor 100% op groene stroom, afkomstig van duurzame Europese bronnen.
  De herkomst van deze energie kan met certificaten worden aangetoond.
 • Powermanagement
  Daar waar mogelijk, zijn de servers van ODC-Noord ingericht met Powermanagement.
  Daar waar niet mogelijk, is er een explain
 • Restwarmte
  Van een van beide locaties gaat 100% van de restwarmte naar Warmtestad Groningen waarmee duurzame warmte voor 10.000 woningen en gebouwen in het noordwesten van de stad Groningen wordt geleverd.
 • Waterstof Innovatie
  Bij de uitbreiding op de locatie Liverpoolweg is een noodstroomvoorziening op groene waterstof ingezet. De waterstofcellenmodule vervangt de dieselgenerator die normaliter het datacenter van noodstroom zou voorzien.
 • Koelconcept
  Door een innovatief koelingsconcept kan onder bijna alle weersomstandigheden gedurende een groot deel van het jaar gebruik worden gemaakt van koeling met buitenlucht en hoeft de lucht niet geforceerd te worden gekoeld.
  De corridors zijn ingericht volgens het principe van warme straten waarbij gebruikt gemaakt wordt van de natuurkundige principes dat warme lucht stijgt en koude lucht daalt. Hierdoor wordt met een minimum aan extra inspanning een luchtstroom gegenereerd die voor de koeling van de apparaten zorgt.
 • Energy Usage Effectiveness
  De EUE geeft een verhouding weer van de totale energie die een datacenter verbruikt, ten opzichte van het deel van de energie dat daadwerkelijk gebruikt wordt door de IT-apparatuur zelf. Hoe dichter bij 1, hoe efficiƫnter wordt omgegaan met energie.
  De norm die ODC-Noord hanteert voor het maximum van die EUE is 1,35.
  In 2022 was de gemiddelde EUE-waarde voor ODC-Noord 1,25.
 • Afvoeren apparatuur
  Apparatuur die technisch is afgeschreven, wordt via Domeinen afgevoerd en waar mogelijk hergebruikt of milieu-vriendelijk vernietigd zodat de restanten hergebruikt kunnen worden
  Datadragers worden binnen de muren vernietigd. Het restproduct wordt viaIT-recycling gerecycled.
 • Afschrijvingen
  Door de financiƫle afschrijving van apparatuur zoveel mogelijk op te rekken (binnen de grenzen van het technisch wenselijke), wordt voorkomen dat apparatuur vroegtijdig wordt afgeschreven en afgevoerd. Hierdoor wordt onnodig beslag op grondstoffen voorkomen.
 • Inkoop
  ODC-Noord is deelnemer aan de aanbesteding ROAD2022. De raamovereenkomst uit ROAD2022 heeft een substanbtieel hoofdstuk over Maatschappelijk verantwoord Inkopen waar we samen met de leveranciers ook daadwerkelijk invulling aangeven.
  Met de leverancier van de kabels is bijvoorbeeld een zero-waste afspraak gemaakt waardoor kabel leveringen zoveel mogelijk zonder verpakkingsmateriaal worden uitgevoerd.
 • Samenwerking


We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met de andere ODC's en ICT-dienstverleners binnen de overheid om dingen samen aan te pakken. We zijn een groot voorstander het gebruik van elkaars oplossingen en diensten zodat ook daar niet onnodig energie wordt verspild (letterlijk en figuurlijk).


Daarnaast zoeken we ook de samenwerking met leveranciers, zowelvoor wat betreft een zo duurzaam mogelijke toepassing van hun oplossingen alsook het verduurzamen van de hele toeleveringsketen.


Elektrische auto met kabel en stekker

Maar ook kleine dingen dragen bij aan duurzaamheid:

voor transport tussen de locaties van ODC-Noord wordt gebruik gemaakt van een elektrische auto, de toepassing van LED verlichting draagt bij aan beperking van het energieverbruik en afval wordt gescheiden en waar mogelijk gerecycled.
Het blussysteem van het datacenter is gebaseerd op een high-pressure water-mist installatie; er wordt geen gebruik gemaakt van schadelijke blusgassen.