Cloudbroker

De Cloudbroker dienst van ODC-Noord biedt afnemers de mogelijkheid om door ODC-Noord beheerde public cloud diensten af te nemen. Deze nieuwe dienst worden gefaseerd opgebouwd, te beginnen met het Microsoft Azure platform. In de nabije toekomst worden ook andere platformen aan de Cloudbroker dienst toegevoegd.

Via de Cloudbroker dienst van ODC-Noord kunt u een eigen omgeving (tenant) afnemen met basisinfrastructuur en platforminrichting. Daarbovenop kunt u kiezen voor volledig beheerde services. In eerste instantie is VMaaS (Virtual Machine-as-a-Service, ofwel virtuele machine als een dienst) beschikbaar. Afhankelijk van de wensen van onze afnemers zal de dienstverlening verder worden uitgebreid met IaaS- (Infrastructure-as-a-Service) en PaaS- (Platform-as-a-Service) diensten.